Rólunk

A Juhász és Csvila Ügyvédi Iroda 1999. november 1-i megalakulása óta a Dél-alföldi régió kiemelkedő jogi szolgáltatást nyújtó szereplője. Célunk, hogy világos, érthető és gyakorlatias jogi megoldásokat kínáljunk ügyfeleink számára. Jogi szakértőkből álló csapatunk teljes körű támogatást nyújt a magyar és a nemzetközi civilisztika minden területén. Ügyfeleink húsz éves szakmai tapasztalatunk mellett, mindig rátermett jogi szakértők munkáját élvezhetik, köszönhetően a Szegedi Tudományegyetemmel való tradicionális együttműködésünknek, így kollégáink mindenkor a legtehetségesebb joghallgatók közül kerülnek ki. Különös figyelmet fordítunk arra, hogy jogi tanácsaink maximálisan megfeleljenek ügyfeleink üzleti elvárásainak.

Munkatársaink

Dr. Juhász János

ügyvéd

Dr. Csvila István

ügyvéd

Dr. Juhász Péter

együttműködő ügyvéd

Dr. Petróczi Tamás

ügyvédjelölt

Dr. Petróczi Tímea

ügyvédjelölt

Dr. Juhász Evelin

ügyvédjelölt

Szolgáltatások

Társasági jog

Irodánk teljes körű jogi tanácsadási szolgáltatást és képviseletet biztosít hazai és külföldi befektetők számára a gazdasági társaságok alapítása, működése, átstrukturálása, értékesítése, felvásárlása, illetve egyéb felmerülő társasági jogi kérdések kapcsán. Segítséget nyújtunk a megfelelő vállalati forma és struktúra kiválasztásában, figyelemmel a megvalósítani kívánt üzleti modellre. Igény esetén vállaljuk továbbá gazdasági társaságok szerződéses állományának áttekintését, véleményezését. Csődeljárási, felszámolási és végrehajtási eljárások során ügyfeleink részére tanácsadást nyújtunk, és akár adós, akár hitelező pozíció esetén eljárunk képviseletükben.

Ingatlanjog

Az ingatlanberuházások, ingatlanfejlesztések során teljes körű jogi szolgáltatást nyújtunk ügyfeleink részére. Ez többek között magában foglalja a szükséges ingatlan adásvételi szerződések, bérleti szerződések, fővállalkozási szerződések, finanszírozási szerződések elkészítését, véleményezését, a földhivatal előtti eljárást, az építésügyi hatóság előtti képviseletet, kapcsolattartást, egyeztetést a projekt további szereplőivel, bankokkal, stb. Társasházak esetén vállaljuk az alapító okirat, szervezeti és működési szabályzat elkészítését, a társasház képviseletét, kintlévőség kezelést.

Munkajog

A munkajog területén nyújtott szolgáltatásaink kiterjednek a képviselt társaságok munkaszerződéseinek elkészítésére, a fennálló munkaszerződések véleményezésére, munkajogi döntések előkészítésére, jogi szaktanácsadás nyújtására bármely egyéb munkajogi kérdésben. Munkaügyi jogvitákban peres és peren kívüli képviseletet vállalunk mind munkaadói, mind munkavállalói oldalon.

Idegenrendészeti ügyintézés

Irodánk tájékoztatást nyújt ügyfelei részére a hatályos idegenrendészeti jogszabályokról, segítséget nyújt a különböző kérelmekhez csatolandó iratok összeállítása, a kérelmek benyújtása, valamint a teljes ügyintézés során. Szolgáltatásunk kiterjed többek között meghívólevél, tartózkodási engedély, letelepedési engedély, állampolgárság iránti kérelmek ügyintézésére. Kollégáink angol és német nyelven biztosítják fenti szolgáltatásainkat.

Gazdasági jog

Az általános jogi képviselet keretein belül irodánk jogi szaktanácsadást nyújt vállalkozások vezetésének a döntések előkészítésénél és végrehajtásánál. A szaktanácsadás a gazdasági jogi kérdéseken túl kiterjed a polgári jog, kereskedelmi jog, az adójog, jövedéki ügyek, társadalombiztosítási jog, valamint a munkajog kérdéseire is. Szerződések készítését és véleményezését vállaljuk többek között az alábbi tárgykörökben: munkaszerződések, megbízási-, vállalkozási szerződések, adásvételi-, bérleti-, kölcsön-, hitel-, együttműködési szerződések stb. Irodánk ügyfelei részére peres és nem peres jogi képviseletet biztosít, beleértve a gazdasági-, polgári-, munkajogi illetve közigazgatási ügyekben való képviseletet a bíróságok és a különböző hatóságok előtt.

Informatikai és szellemi alkotások joga, védjegy jog

Irodánk jogi tanácsadást nyújt informatikai szolgáltatásokkal, illetve a szellemi tulajdon védelmének lehetőségeivel kapcsolatosan. Közreműködünk védjegy ügyekben, illetve a védjegyjogi eljárásban teljes körű képviseletet biztosítunk. Eljárásunk egyaránt kiterjed nemzeti, európai és nemzetközi szellemi tulajdon védelme iránti eljárásokra, ügyfeleink szolgáltatásainkat mind a szellemi tulajdonra vonatkozó jogok bejegyzése, azok védelme, mind e jogok érvényesítése körében igénybe vehetik.

Nemzetközi jogi képviselet

Az iroda nagy gyakorlattal rendelkezik vállalkozások nemzetközi képviseletében. Ennek keretében az iroda közreműködik külföldi befektetők számára magyarországi beruházási lehetőségek közvetítésében, a külföldi beruházás megkezdésének, majd folytatásának menedzselésében, a külföldi befektetéssel összefüggő jogi szaktanácsadás és jogi ügyintézés nyújtásával. E körben irodánk több belga, olasz, dán, izraeli, osztrák cég magyarországi gazdasági tevékenységének képviseletét látja el. Az iroda nagy gyakorlattal rendelkezik nemzetközi kereskedelmi szerződések megkötésében, nemzetközi kereskedelmi jogviták rendezésében.